SPECIALISERINGSMODULET
I PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

Jeg har i samarbejde med Sara Bork. Louise Einspor og Vibe Strøier organiseret og udarbejdet specialiseringsmodulet i Pædagogisk psykologi for psykologer. Specialiseringsmodulet dækker de 150 timer og er organiseret i 3 moduler. 

Vi samarbejder med lokale PPR kontorer om tilrettelæggelsen af modulet og pt er Ishøj, Rødovre, Tåstrup, Hvidovre, Greve, Sorø, Region Syd, Kolding og Svendborg og Ballerup i gang med specialistuddannelsen.

Hvis du er interesseret så skriv en mail til lone.hygum@gmail.com

Du kan læse om uddannelsen i  Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 05, 2018 ”PPR og den pædagogiske psykologi – Fra globale tiltag mod lokale”