Faglige artikler

”Elevtilblivelser i Folkeskolen: Søde piger og urolige drenge” i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. Nr. 2, 2005

”Etnicitetstilblivelser i skolekonteksten: Læreres elevkategorier som de ændrer sig fra indskoling til udskoling” i Nordiske Udkast. Nr. 2, 2005.

”Nye muligheder for PPR” (Faglig debatartikel) i Psykolog Nyt nr. 2 2013 sammen med Louise Einspor og Malene Hein Damgaard

”Roskilde-Gladsaxe modellen –en specialistuddannelse tager form” (faglig debatartikel) i P- psykologernes fagmagasin august 2015

”Specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi”Nye tider nye muligheder” Aktionslæring og Videnstilegnelse. Specialister i pædagogisk psykologi” i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 1, 2017 sammen med Sara Bork, Louise Einspor og Vibe Strøier

”Vi lærer ved at bruge det, vi lærer -Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR” i Pædagogisk Psykologisk Tidssskrift nr. 5, 2018, Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum

”Tag mig med – social udvikling i børnehøjde”, Tine Basse Fisker og Lone Hygum, Dafolo 2019

”Pædagogiske læringsmiljøer” Kap. 3 i Det vi er sammen om. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis, Dafolo 2020

Skriftlighed i en pædagogisk praksis Ud af skuffen og skabet og ind i de pædagogiske forløb -PPVer, henvisninger og notater, under udgivelse i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift august 2022, sammen med Sara Bork

kronikker

”Hyklergenerationen” (Kronik) Information 04.05.2015

”I mit barndomshjem blev der ikke talt timer” (Kronik) Information 11.04.2016

”Vi må stoppe det store eksperiment med vores børn” (Kronik) Kristeligt Dagblad 22.04.18

Fagredaktør, anmelder & referee

Jeg har været tilknyttet det faglige tidsskrift Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift som anmelder.

Fagredaktør på temanummeret i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 05, 2018 ”PPR og den pædagogiske psykologi – Fra globale tiltag mod lokale” som tager udgangspunkt i pilotprojektet med et specialiseringsmodul i pædagogisk psykologi, som jeg har været med til at udvikle, designe, organisere og afholde.

Jeg har endvidere fungeret som referee på videnskabelige artikler i tidsskriftet Nordiske Udkast.