Hvem er jeg?

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i pædagogisk og klinisk psykologi og yogalærer. Jeg har gennem de sidste 25 år arbejdet med en bred vifte af psykologopgaver: Terapeutiske samtaler, udvikling af kurser og efteruddannelse af professionelle, formidlingsopgaver, supervision, workshops med fokus på trivsel på arbejdspladsen og privat.

Jeg er i alt, hvad jeg laver, optaget af at være med til at skabe rammer som fremmer og understøtter udvikling for mennesker. Jeg er særligt optaget af samspillet mellem krop og psyke. 

Jeg har stor erfaring med formidlingsmæssige opgaver og supervisionsopgaver indenfor samarbejdet med pædagogiske arbejdspladser og psykologer i PPR. Jeg er godkendt til at supervisere på specialistniveau af dansk Psykologforening.

Jeg er bredt metodisk funderet. Jeg har særligt været optaget af den narrative psykologi og dens fokus på identitet og udvikling, som noget der skabes i vores sprog. Vi kan igennem vores ordvalg, sprogbrug og fortællinger om os selv få øje på nye muligheder for handlinger, selvforståelser og udviklingsmuligheder. Jeg er optaget af menneskelige fællesskaber og ser det som en vigtig opgave at arbejde med det at indgå i fællesskaber. Den narrative psykologis fokus på menneskelige fællesskaber, at lidelse og det at stå i svære situationer er et almenmenneskeligt vilkår, kan være med til at tage ensomheden ud af perioder med stor smerte. Jeg har taget en 2 årig efteruddannelse i narrativ terapi.

Sprog kan dog ikke stå alene. Ofte glemmer vi, at vi bor i en krop. Vores følelser og oplevelser har et kropsligt udgangspunkt. Dette kommer særligt stærkt til udtryk ved stress. Når vi lider psykisk får vi ofte stærke fysiske symptomer som søvnbesvær, uro, hjertebanken, kvalme. Jeg er særligt optaget af koblingen mellem det kropslige og det mentale og har derfor efteruddannet mig i mindfulness, mindful self-compassion og tog i 2017 en yogalæreruddannelse.

​I alt hvad jeg laver er det mennesket før metoden. Jeg har løst opgaver for bl.a:​

Netværkspsykolog hos Forsvaret

forsikringssager

ekstern konsulent hos RED

Ekstern supervisor for Frederiksholm akutinstitution

Oplæg og opgaver i skoler og dagtilbud

Planlægning af efteruddannelse for psykologer i PPR i samarbejde med forskellige kommuner

supervisionsforløb for psykologer i forskellige kommuner