Angst

Mange mennesker oplever i løbet af livet, at angst bliver en dominerende følelse. Angst opleves ofte som en voldsom og invaliderende følelse, hvis den får for meget magt. I et forløb, hvor vi arbejder særligt med angst, vil vi have fokus på de udløsende faktorer. Hvad er det, der fodrer angsten i dit liv?

Vi vil i forløbet arbejde både med angstens kropslige udtryk og den psykiske del af angsten. Vi vil arbejde med redskaber til at berolige angsten. Og vi vil arbejde med måder, du kan lære din angst at kende på. For nogle vil angsten være en forbigående dominerende følelse, for andre vil angsten være en følelse, du skal lære at leve med og måske blive venner med.