Kontakt & priser

Priser for private selvbetalere: samtaler a 45 min 1050 kr, forældrerådgivning af 60 min 1300 kr, 

For kommuner, forsikringsselskaber, arbejdsgivere: individuel samtale 1200 kr /45 min

Ved afbud senere end 24 timer før betales det fulde beløb.

Sygesikringen Danmark yder støtte til psykologsamtaler.