Balance i hverdagen professionelt og privat

Bæredygtige arbejdsliv – Sammen og hver for sig

Har du brug for en personaledag med fokus på trivsel og bæredygtige måder at være i arbejdslivet på? En personaledag, hvor vi arbejder med og undersøger, hvordan vi kan blive på midteraksen i forhold til det gode arbejdsliv, hvor vi har en passende mængde af udfordringer, hvor det kreative, oplevelse af mening og
lysten driver arbejdsglæden?

Denne dag retter vi fokus på ”mig selv i mit arbejdsliv” -og sammen med mine kollegaer. Dagen vil være oplevelsesorienteret. Vi vil arbejde med forskellige måder at have styrepinden i arbejdet. Vi vil udforske både kroppens, sprogets og vores grundværdiers betydning, som ankerpunkter i en travl hverdag.

Dagen er både inspireret af metoder fra yoga, mindfulness, selfcompassion, eksistentialisme
og den narrative psykologi. Dagen egner sig godt til en personaledag med fokus på samarbejde, trivsel og egenomsorg.

Skriv en mail, hvis du er interesseret og vi kan designe dagen så den passer til din arbejdsplads.

Supervisonsgruppe med fokus på personlig udvikling NYE DATOER FOR 2024

Jeg udbyder en supervisionsgruppe med særligt fokus på det personlige udviklingsarbejde for psykologer på vej mod specialistgodkendelse eller autorisation. Gruppen vil være særligt rettet mod måden du er med dig selv i dit arbejde.

lone-billede.png

Hvem er jeg?

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i pædagogisk og klinisk psykologi og yogalærer. Jeg har gennem de sidste 25 år arbejdet med en bred vifte af psykologopgaver: Terapeutiske samtaler, udvikling af kurser og efteruddannelse af professionelle, formidlingsopgaver, supervision, workshops med fokus på trivsel på arbejdspladsen og privat.

Jeg er i alt, hvad jeg laver, optaget af at være med til at skabe rammer som fremmer og understøtter udvikling for mennesker. Jeg er særligt optaget af samspillet mellem krop og psyke.