Jeg tilbyder sparring, opkvalificering, inspiration, ledelsesudvikling, teamudvikling, processtyring og oplæg til skoler og dagtilbud.

Jeg arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan til 0-6 års området og er aktuel med udgivelsen “Tag mig med – social udvikling i børnehøjde” til læreplanstemaet “social udvikling”. Jeg holder oplæg både til daginstitutioner og til ledere i dagtilbud, som skal ud og arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Hvis du er interesseret i at læse mere om mine aktuelle forløb, kan du læse mere her 

Alle forløb blive tilpasset den enkelte institution/skole, og hvad de ønsker at opnå. Derfor varierer priserne også - kontakt mig, så finder vi sammen ud af, hvordan vi kan sammensætte et forløb, der arbejder med jeres specifikke problemstillinger indenfor det budget, I har til rådighed.

Jeg glæder mig til at høre fra jer!

Denne bog udfolder læreplanstemaet social udvikling og dykker ned i de tre underemner, som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan: legens betydning for social læring, deltagelse og medindfl ydelse samt empati.

Hele vejen gennem bogen inddrages børneperspektivet som en rød tråd i det pædagogiske arbejde med at tilrettelægge gode læringsmiljøer.

Sparring til arbejdet med børns udvikling og trivsel