Psykologsamtaler

Der kan være mange forskellige årsager til, at du søger professionel hjælp i dit liv. Måske har du mistet et nærtstående menneske. Måske er du i overvejelser om større ændringer i dit liv. Måske mærker du følelser, du ikke tidligere har været opmærksom på. Måske har du lyst til at ændre på grundlæggende vaner og give dig selv nye muligheder.

Det kan være du har en problemstilling som bliver ved med at spænde ben for dig. Det kan være du oplever symptomer som angst, depression, manglende selvværd. 

Når du gennemgår en svær periode eller står overfor en stor udfordring, kan det være hjælpsomt at søge hjælp. I samtalerne arbejder vi med at berolige nervesystemet, at lære teknikker til at anskue og overskue situationen, så du kan arbejde med den, at få øje på nye muligheder og at hjælpe dig til at tage styringen i dit liv, hvor det er muligt.

Stress

Jeg har særlig erfaring med arbejds-/stress relaterede problemstillinger. Stress kan opleves på mange forskellige måder. Der vil ofte være fysiske symptomer som fx. hjertebanken, uro, vejrtrækningsbesvær og mentale symptomer som søvnbesvær, irritabilitet, vrede, angst og tankemylder. Stressymptomer kan opleves som meget voldsomme og ubehagelige.

 

Når du begynder at arbejde med stressen kan du få styring og ro tilbage i dit liv.

Vi arbejder både med at berolige nervesystemet for at finde tilbage til en tilstand af kontrol og ro. Og vi arbejder med at finde stressorer. De ting der har udløst din stress. Derudover arbejder vi med at finde en god balance i arbejde/fritid, som er bæredygtig for dig.

Børne- og ungesamtaler

Jeg har ligeledes mange års erfaring med arbejdet med børn og unge i mistrivsel. Her kan symptomerne være begyndende skolefravær og angst. Det kan være der er sket brud i familien som fx. skilsmisse, som påvirker børnene  I børne/ungesamtalerne er de voksne vigtige medhjælpere. Derfor vil du/I som forældre være en aktiv del af forløbet. Vi aftaler sammen med barnet/den unge, hvordan din deltagelse i forløbet skal være.

eg har gennem mange år arbejdet med børn og unge i mistrivsel og for mange børn i dag er symptomet angst. I arbejdet med børn, unge og angst er jeg særligt inspireret af den kognitive psykologi og har taget efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi for børn og unge. Det er den teori og metode som er udgangspunktet for cool kids programmerne. Hvis børnene kommer til behandling på et tidligt tidspunkt, er det min erfaring gennem mange forløb, at angsten kan håndteres gennem få samtaler. Her er forældrene helt centrale, da I ofte skal være dem, der understøtter barnet i at prøve nye ting af og at kunne udholde angsten og blive mere fortrolig med den. I forløb med børn og angst vil både forældre og barnet lære ny tilgange til det at håndtere angst.

samtale af 50 min 950 kr

fra 1.1.2022 1050 kr

parsamtale af 90 min 1800 kr

Ved afbud senest 24 timer før. Herefter betales fuld pris

Priser for samtaler og rådgivning