Kurser, supervision, personlig udviklingsgruppe

Jeg tilbyder forskellige kurser og efteruddannelsesforløb særligt rettet mod PPR. Jeg superviserer psykologgrupper i PPR både med henblik på autorisation og specialistgodkendelse. Jeg har været med til at udvikle og designe specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi i samarbejde med psykologerne Louise Einspor, Sara bork og Vibe Strøier. Kurset er DP godkendt til at dække 150 timer og er et samarbejde mellem det lokale PPR kontor og "Kursusgruppen". Hvis du er interesseret kontakt os for en drøftelse af muligheder. 

Her kan du læse mere om mine tilbud til PPR

Jeg udbyder en supervisionsgruppe med særligt fokus på den personlige udvikling. Gruppen består af max. 8 deltagere og er særligt rettet mod dig, der arbejder indenfor børnespecialerne. Hvis du er interesseret kan du læse mere her

Lone Hygum, Maglekildevej 5a, 4000 Roskilde

 

20718378