Kurser, supervision, personlig udviklingsgruppe


Jeg tilbyder forskellige kurser og efteruddannelsesforløb særligt rettet mod PPR. Jeg superviserer psykologgrupper i PPR både med henblik på autorisation og specialistgodkendelse. Jeg har været med til at udvikle og designe specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi i samarbejde med psykologerne Louise Einspor, Sara Bork og Vibe Strøier. Kurset er DP godkendt til at dække 150 timer og er et samarbejde mellem det lokale PPR kontor og "Kursusgruppen". Hvis du er interesseret kontakt os for en drøftelse af muligheder. Desuden underviser jeg på specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi under DP.

Du kan læse mere om mine tilbud til PPR her

Jeg udbyder en supervisionsgruppe med særligt fokus på den personlige udvikling. Gruppen består af max. 6 deltagere og er særligt rettet mod måden du er med dig selv i dit arbejde. I 2021 udbyder jeg supervisionsgruppen med 4 dage a 5 timer i Roskilde forår (udsolgt) og efterår (ledige pladser) og som internat 20 timer d.12-14. august i Sverige (udsolgt). Hvis du er interesseret kan du læse mere her

Er du interesseret i internatet i Sverige kan du læse mere her.