lone billede.PNG

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i pædagogisk og klinisk psykologi. Jeg har gennem de sidste 25 år arbejdet med en bred vifte af psykologopgaver og formidlingsopgaver. Jeg er i alt, hvad jeg laver, optaget af at være med til at skabe rammer som fremmer og understøtter udvikling for mennesker. Jeg er optaget af samspillet mellem krop og psyke og tog derfor en yogalæreruddannelse i 2017.

Jeg har stor erfaring med formidlingsmæssige  opgaver og supervisionsopgaver indenfor samarbejdet med pædagogiske arbejdspladser både indenfor special- og almenområdet. Jeg er godkendt til at supervisere på specialistniveau af dansk Psykologforening.

Jeg er i det terapeutiske arbejde bredt metodisk funderet. Jeg har særligt været optaget af den narrative psykologi og dens fokus på identitet og udvikling, som noget der skabes i vores sprog. Vi kan igennem vores ordvalg, sprogbrug og fortællinger om os selv få øje på nye muligheder for handlinger, selvforståelser og udviklingsmuligheder. Jeg er optaget af menneskelige fællesskaber og ser det som en vigtig terapeutisk opgave at arbejde med det at indgå i fællesskaber. Den narrative psykologis fokus på menneskelige fællesskaber, at lidelse og det at stå i svære situationer er et almenmenneskeligt vilkår, kan være med til at tage ensomheden ud af perioder med stor smerte. Jeg har taget en 2 årig efteruddannelse i narrativ terapi.

 

Sprog kan dog ikke stå alene i et terapeutisk arbejde. Ofte glemmer vi, at vi bor i en krop. Vores følelser og oplevelser har et kropsligt udgangspunkt. Dette kommer særligt stærkt til udtryk ved stress. Når vi lider psykisk får vi ofte stærke fysiske symptomer som søvnbesvær, uro, hjertebanken, kvalme. Jeg er særligt optaget af koblingen mellem det kropslige og det mentale og har derfor efteruddanet mig i mindfulness, mindful self-compassion og tog i 2017 en yogalæreruddannelse.

 

Jeg har gennem mange år arbejdet med børn og unge i mistrivsel og for mange børn i dag er symptomet angst. I arbejdet med børn, unge og angst er jeg særligt inspireret af den kognitive psykologi og har taget efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi for børn og unge. Det er den teori og metode som er udgangspunktet for cool kids programmerne. Hvis børnene kommer til behandling på et tidligt tidspunkt, er det min erfaring gennem mange forløb, at angsten kan håndteres gennem få samtaler. Her er forældrene helt centrale, da I ofte skal være dem, der understøtter barnet i at prøve nye ting af og at kunne udholde angsten og blive mere fortrolig med den. I forløb med børn og angst vil både forældre og barnet lære ny tilgange til det at håndtere angst.

 

 I alt hvad jeg laver er det mennesket før metoden.

Jeg har løst opgaver for bl.a:

Netværkspsykolog hos Forsvaret

forsikringssager

ekstern konsulent hos RED

Ekstern supervisor for Frederiksholm akutinstitution

Oplæg og opgaver i skoler og dagtilbud

Planlægning af efteruddannelse for psykologer i PPR i samarbejde med forskellige kommuner

supervisionsforløb for psykologer i forskellige kommuner