Kom tættere på jeres styrkede pædagogiske læreplan: Pædagogisk dag

Hold en pædagogisk dag for jeres daginstutionspersonale og lær om leg, empati og deltagelse i børnefællesskaber. Kom tættere på jeres styrkede pædagogiske læreplan, med en pædagogisk dag med ideer til, hvordan I kan arbejde med sunde børnefællesskaber. 

Vi vil i løbet af dagen arbejde med oplæg, lege, samtaler og skriftlighed. Vi skal sammen afstemme, hvad I går fra dagen med. Skal I have konkrete formuleringer til jeres styrkede pædagogiske læreplan? Skal I have mindmaps med ideer til det videre arbejde? skal I have aftaler og handleplaner for det pædagogiske arbejde?​

 

At fremme prosocial adfærd

Pædagogisk støtte til følelsesmæssig regulering/arousal

Pædagogisk støtte til børneinitierede lege

Pædagogisk støtte til udvikling af empati