Children Playing Outdoor

Den styrkede pædagogiske læreplan: Forældresamarbejdet

Oplæg til forældremøder i daginstitution.
 

Hvordan kan det pædagogiske personale sammen med forældrene styrke børnefællesskaberne? Vi sætter fokus på forældresamarbejdet og børnefællesskaber  gennem:
 

  • oplæg

  • dialog

  • praktiske øvelser

  • konkrete værktøjer til dialog om og med børn blandt de voksne, forældre og pædagoger.

Prisen afhænger af det enkelte oplægs omfang. Kontakt mig på telefon eller mail, så finder vi i fællesskab en form, der giver mening for jer.

20718378, lone.hygum@gmail.com