Samtaler med børn starter altid med en afklarende samtale med forældrene. Her drøfter vi, hvad dit barn har brug for og vi laver aftaler om vores samarbejde i forhold til dit barns forløb.

Samtaler med børn kan være meget forskellige afhængig af barnets alder og problemstillingen. Jeg arbejder med børn i alle aldre. Problemstillingerne kan være angst, skolevægring, mistrivsel, sorg i forbindelse med tab eller skilsmisse relaterede problemstillinger. Måske har dit barn fået en diagnose og skal have hjælp til at leve med de udfordringer det giver.

 

 

- For nogle børn er det ikke muligt at få noget ud af at tale med et fremmed menneske. I disse situationer kan vi finde andre måder at arbejde med problemstillingen på og hjælpe dit barn. Her kan det fx. være hjælpsomt, at det er jer som forældre, der kommer til samtalerne og vi aftaler, hvordan I kan hjælpe jeres barn.