Til autorisation og specialistgodkendelse

Jeg tilbyder supervision til psykologer frem mod autorisation og specialistgodkendelse til børnespecialerne. Supervisionen er særligt rettet mod psykologer, som arbejder med børne- og ungesager.

 

 

Vi vil udforske og arbejde med forskellige metoder alt efter supervisionens fokus og gruppens størrelse. Det kan være reflekterende team, gode råd, bevidning, videnssøgning, aktionslæring, forskellige ideudviklingsværktøjer. Teoretisk er metoderne særligt inspireret af det narrative, men med et stærkt afsæt i at sagen og den enkelte supervisand kommer før metoden. Der er både mulighed for individuel supervision og gruppesupervision.

Supervision er et lærings- og udviklingsfællesskab. Derfor vil supervisionen være et krydsfelt mellem refleksion, afprøvning af forskellige tiltag i arbejdet og ny viden. Supervision er også et fællesskab, som er med til at kvalificere opgaveløsningen og understøtte trivslen på arbejdspladsen.

Supervisionen tager udgangspunkt i det supervisanderne kommer med og det kan både være konkrete sager, temaer i arbejdslivet, faglige temaer som kalder på et særligt fokus og personlige tilgange som spiller ind i arbejdet.I supervisionen vil der være fokus på dig i dine arbejdsopgaver. Der vil være fokus på det, du bringer ind i dine arbejdsopgaver og måden du arbejder med dem på – mødet mellem det personlige og det fagligt/professionelle .

supervision v. 1 supervisand  60 min 950 kr

supervision v. 2 supervisander 60 min 1400 kr

ved en gruppe supervisander kontakt mig for aftale om forløb og pris.

ved kurser, foredrag, oplæg kontakt mig for individuelle aftaler

Priser